Informace k portálu
Ukazatel rychlosti

Portál dopravních informací je spuštěn od září 2017. Je součástí projektu Bezpečný Středočeský kraj, v jehož rámci jsou prezentovány shromážděné informace z monitorování silniční dopravy prostřednictvím prvků aktivního monitoringu (PAM), tzv. 86 inteligentních ukazatelů rychlosti, 8 úsekových detektorů a 3 dynamických vah. Více

Dopravní události v regionu
Dopravní mapa

Přehled omezení, uzavírek, kamer, parkovacích míst, čerpacích stanic, počasí atd.

Města a obce

Seznam měst a obcí které jsou aktuálně zapojené do systému sběru informací.

Mobilní aplikace

Funkcionality por- tálu stále při sobě - mobilní aplikace pro všechny platformy

Open data

Aktuální i historická dopravní data pro vlastní využití (tedy otevřená data)

O projektu
V obcích a městech (zapojených do projektu) jsou na předem vybraných místech fyzicky instalovány tzv. prvky systému aktivního monitoringu (PAM), tj. zařízení pro měření rychlosti a vysokorychlostní vážení nákladních vozidel. Jedná se o komplety zařízení obsahující zobrazování naměřené rychlosti, informační panel, kamery a počítačové jednotky pro vyhodnocování získaných dat, meteostanice a rovněž zařízení pro detekci přetížených nákladních vozidel. Zařízení jsou od výrobce GEMOS CZ, spol. s r.o. patřící do systému SYDO Traffic, konkrétně SYDO Traffic ZEUS, SYDO Traffic CrossWim a SYDO Traffic Velocity detektor. Součástí je také odpovídající hardwarová a softwarová část zajišťující požadovanou funkcionalitu. Vybrané výstupy z těchto PAM jsou dostupné na tomto Dopravním portálu ve formě pro veřejnost a ve formě pro obce zapojené do projektu. Data získaná z PAM jsou (jako otevřená data) dostupná ke stažení pro třetí strany. Zařízení obsahují i citlivá data, se kterými je nakládáno v souladu s platnou legislativou ČR.
Realizace projektu Bezpečný Středočeský kraj byla financována příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtem Středočeského kraje. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy na území Středočeského kraje.