O systému

Portál dopravních informací je jedním z hlavních výstupů projektu Bezpečný Středočeský kraj. Poskytuje data a informace získaná a shromážděná z prvků aktivního monitoringu (PAM), tj. 86 inteligentních ukazatelů, 8 úsekových detektorů a 3 dynamických vah v 86 lokalitách (obcích a měst) na území Středočeského kraje. Inteligentní ukazatele rychlosti a úsekové detektory jsou složeny z dílčích zařízení pro měření rychlosti, informačního panelu se zobrazováním naměřené rychlosti, popř. registrační značky vozidla a dalších informací, kamery a počítačové jednotky pro vyhodnocování získaných dat. Součástí celého systému monitorování dopravní situace je rovněž potřebná hardwarová a softwarová podpora.

Projekt je financován z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Středočeského kraje.

Zapojení do Dopravního portálu

V případě zájmu o informace k projektu nebo o možnosti prezentovat dopravní informace z dopravní situace vaší obce či města v rámci Portálu kontaktujte:

Ing. Petr Barák, MBA
Odbor řízení dotačních projektů
Středočeský kraj
Tel. 257 280 151, barak@kr-s.cz
O projektu
Realizace projektu Bezpečný Středočeský kraj byla financována příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtem Středočeského kraje. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy na území Středočeského kraje.