Žádost na připojení PAM

Rada Středočeského kraje svým usnesením č. 081-44/2017/RK ze dne 18. 12. 2017 schválila vzor žádosti na připojení prvku aktivního monitoringu na Dopravní portál Středočeského kraje u dalších obcí, které projeví o připojení zájem a vlastní některý z prvků aktivního monitoringu (inteligentní ukazatel rychlosti, úsekový detektor, dynamická váha), který odpovídá technickým požadavkům uvedených v příloze žádosti. Středočeský kraj tak reaguje na zájem o připojení řady obcí/lokalit, které chtějí informovat o aktuální dopravní situaci ve sledovaném úseku/lokalitě a mají zájem o přístup Policie ČR k informacím a datům z těchto PAM k podpoře řešení prevence kriminality na území dané obce.

O projektu
Realizace projektu Bezpečný Středočeský kraj byla financována příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtem Středočeského kraje. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy na území Středočeského kraje.