Open data

Co jsou open data?

Data z koncových zařízení jsou na portálu zveřejněna ke stažení ve strojově čitelném formátu a to včetně jejich popisu. Jedná se o neupravená data, tj. bez agregací nebo filtrování, data jsou zveřejněna pod otevřenou licencí, tj. jako open data.

Dopravní data

Dokumentace

O projektu
Realizace projektu Bezpečný Středočeský kraj byla financována příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtem Středočeského kraje. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy na území Středočeského kraje.