Nápověda

Města a obce

Na mapě jsou zobrazena všechna města a obce zapojená do projektu. Po stisknutí štítu vybraného města/obce (žlutý štít mají města nebo obce u kterých nejsou oficiální štíty dostupné) je uživatel přesměrován na stránky PAM zařízení v dané oblasti.

O projektu
Realizace projektu Bezpečný Středočeský kraj byla financována příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtem Středočeského kraje. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy na území Středočeského kraje.