Informace k portálu

Portál dopravních informací je spuštěn od září 2017. Je součástí projektu Bezpečný Středočeský kraj, v jehož rámci jsou prezentovány shromážděné informace z monitorování silniční dopravy prostřednictvím prvků aktivního monitoringu (PAM), tzv. 86 inteligentních ukazatelů rychlosti, 8 úsekových detektorů a 3 dynamických vah. V rámci Dopravního portálu jsou průběžně aktualizovány (on-line) informace o stavu a průjezdnosti silniční dopravy ve sledovaných lokalitách. Zároveň byla vytvořena možnost zapojení i dalších obcí a měst Středočeského kraje na Dopravní portál v případě, že by obce a města měla kompatibilní kamerový systém.

Jedná se o projekt, který je svým rozsahem unikátní a jedinečný v rámci celé České republiky. Do projektu bylo zapojeno celkem 87 obcí a měst Středočeského kraje a Krajské ředitelství policie Středočeského kraje.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy a zvýšení úrovně prevence kriminality v rámci Středočeského kraje ve vybraných lokalitách.

Středočeský kraj tímto projektem monitoruje aktuální i průběžný stav intenzity dopravy v daných lokalitách a to i dle druhu dopravního prostředku. K dispozici je celkem až 22 statistik a reportů ke stavu dopravy v dané lokalitě. Na základě získaných statistických dat ohledně stavu a intenzity dopravy lze i přesněji zacílit jednotlivá dopravně bezpečnostní opatření. Středočeský kraj získal velmi účinný informační nástroj využitelný pro obce a města, krajský úřad, policii, školy, organizace, odbornou a laickou veřejnost.

O projektu
Realizace projektu Bezpečný Středočeský kraj byla financována příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtem Středočeského kraje. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy na území Středočeského kraje.